Item image

KÖRFEZ RESTAURANT

Hours Open:
Monday:
09.00 - 23.30
Tuesday:
09.00 - 23.30
Wednesday:
09.00 - 23.30
Thursday:
09.00 - 23.30
Friday:
09.00 - 23.30
Saturday:
09.00 - 23.30
Sunday:
09.00 - 23.30

Birde burada, y?ld?zlar çok güzel!..” KÖRFEZ Restaurant’?n ziyaretçilerinden biri sayfas?na böyle yazm??, övgü dolu sat?rlar?ndan sonra tabi. Bu sözler k?sa ve öz olmas?na ra?men çok ?ey anlat?yor,Körfez Restaurant hakk?nda. Yemekler, sunum, servis ve ortam beklentilerinizi öyle güzel kar??l?yor ki, size ya?ad???n?z keyfin ayr?nt?lar?n?n fark?na varmak kal?yor geriye.

Tabi ki bu bir tesadüf de?il, sürpriz de?il.Tecrübe, bilgi ve çabayla bugüne ula?m?? bir mekân. ??letmecisi University of East London’da Mimarl?k bölümü mezunu Aygün Erülkü’ye göre;amatör ruhla ancak de?i?meyen profesyonel servis ve mutfak anlay???yla gönül rahatl???yla deniz ürünleri yiyebilece?iniz, mezeleriyle, uluslararas? mutfa??yla, deniz k?y?s?ndaki konumuyla çekici ve az bulunur bir mekân……