Item image

Galabalık Restaurant

Galabal?k Restaurant

Lefko?a’da bir bal?kç? klasi?i haline gelen,zengin bal?k menüleriyle ve muhabbet dolu atmosferiyle,hizmet veren özel mekan.Kalamar,voppa,barbun,levrek,çipur,mercan,karides,ve ekmek aras? menülerle birlikte so?uk ve s?cak mezeler sunuluyor.Lagos,deniz levre?i,bal?k çorbas? ve saç katmeri mutlaka tad?lmas? gerekenler listesinde yer al?yor.2005 y?l?nda aç?lan mekan?n sahibi Hüseyin Metinser’dir.