Item image

Bizim Meyhane

Bizim Meyhane

K?br?s’a özel mezelerin,muhabbetlerin bol oldu?u,bize özel meyhane kültürünü ya?atan bir mekan.Müdavimleri taraf?ndan büyük be?eni toplayan ayrelli,makar?nabulli ve bunbar?n yan?nda 20 çe?it so?uk meze,ara s?caklar ve kabaplar da menüde yer al?yor.Cuma ve Cumartesi günleri canl? müzik var.2011 y?l?nda kurulan mekan?n sahibi Emir Ali Tatl?dil’dir.