Ispanaklı Peynirli Börek Tarifi

Home » Dünya Mutfağı » Ispanaklı Peynirli Börek Tarifi

borektarifi-500x262

Ispanakl? Peynirli Börek Malzemeleri

1 Kg yufka
Yar?m kg ?spanak
300 gr beyaz peynir
1 adet so?an
3 adet yumurta
3 yemek ka???? yo?urt
1 kahve fincan? m?s?r özü ya??
2 yemek ka???? zeytinya??
Yar?m çay ka???? karabiber

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Ispanakl? börek tarifimiz için ilk önce ?spanaklar?m?z? ince ince do?ruyoruz. Yumurta karabiber ve zeytinya??m?z? bir kasenin içine al?p ç?rp?yoruz.

Ad?m 2

Rendelenmi? so?anlar?m?z? ?spanaklar?m?z?n üzerine ilave ediyoruz. Ç?rpt???m?z malzememizi de üzerine ilave ediyoruz ve kar??t?r?yoruz.

Ad?m 3

Daha sonra iki yemek ka???? yo?urt ve bir yumurtay? ç?rp?p bir yemek ka????n? tepsi için b?rak?p s?v? ya??m?z? ilave ediyoruz. ?çine bir kahve fincan? su ilave ediyoruz.

Ad?m 4

Kalan ya? ile de tepsimizi ya?l?yoruz. Peynirimizi üç e?it parçaya böldükten sonra yufkalar?m?z? videomuzda görmü? oldu?unuz gibi kesip tepsimize yerle?tiriyoruz ve üzerine yo?urtlu kar???m?m?zdan gezdirerek ikinci kat?na parça parça olan yufkalar?m?z? yerle?tirip ayn? i?lemi bir kez daha tekrarlad?ktan sonra dördüncü kat?na bir bütün yufka yerle?tirip üzerine ?spanakl? peynirli börek için do?ram?? oldu?umuz ?spanaklardan yerle?tiriyoruz.

Ad?m 5

Onun üzerine de üç parçaya bölmü? oldu?umuz peynirlerin iki parças?n? serpi?tiriyoruz. Sonra da üzerine parça yufkalar?m?z? koyup kar???m? döküp üzerine bir bütün yufkay? koyup kar???m döküyoruz ve tekrar parça yufkalar?m?z? koyuyoruz ve ?spanaklar?m?z? tekrar üzerine serpi?tiriyoruz. Ve peynirimizin de bir k?sm?n? üzerine elimizle parça parça yap?p at?yoruz.

Ad?m 6

Sonra ayn? ?ekilde parça hamurlar?m?zla üzerini kapat?p kar???m?m?z? döküp parça hamurlarla ayn? i?lemi bir kere daha yap?yoruz.

Ad?m 7

Kar???m?m?z?n sonunu da üzerine döküyoruz ve ?spanakl? börek tarifimizin son kat? olarak bir bütün yufkayla üstünü kapat?yoruz.

Ad?m 8

Yufkam?z? yerle?tirdikten sonra bir yemek ka???? yo?urt ve bir yumurtay? ç?rp?p tepsimiz deki ?spanakl? peynirli börek yap?m?nda kulland???m?z yufkan?n son kat?n?n üzerine iyice sürüp yay?yoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir