Ispanaklı Muska Börek Tarifi

Home » Dünya Mutfağı » Ispanaklı Muska Börek Tarifi

ucgenborek1-575x262

Malzemeler

Yar?m kg ?spanak
1 adet so?an
4 yemek ka???? s?v? ya?
1 çay ka???? tuz
1 çay ka???? pul biber
Yar?m çay ka???? karabiber
2 adet yufka
2 yemek ka???? s?v? ya?
100ml süt
2 adet yumurta
Bu kez sizlerle içinde ?spanakl? harç olan leziz muska ?eklinde bir börek tarifi payla?t?k. Yap?m? gayet kolay olan bu böre?in tek püf noktas? nas?l yap?ld???n? ö?renmekten geçiyor. Katlamay? ö?rendikten sonra sadece ?spanakl? iç harc? haz?rlamay? bilmek kal?yor. ?sterseniz ?spanakl? harç yerine mercimekte kullanabilirsiniz her ?ekilde bu leziz böre?in harika bir tad? oluyor.

Tarif Ad?mlar?

Ad?m 1

Ispanakl? üçgen ?eklindeki börekleri yapmaya ilk olarak tabiki ?spanakl? harc? haz?rlayarak ba?layaca??z bunun için tenceremize s?v? ya?? al?yoruz ve ince k?yd???m?z so?an? ilave ediyoruz. So?anlar?n kavrulmas? için tencerenin kapa??n? kapat?yoruz burada dikkat edilmesi gereken ya??n k?zm?? olmas?.

Ad?m 2

Kavrulmu? so?ana ha?lanm?? ?spana?? ekliyoruz. Hemen ard?ndan pulbiber, karabiber ve tuzu ekleyerek lezzetlendiriyoruz ve kar??t?r?p oca??n alt?n? kapat?p. Ispanakl? iç börek harc?n? so?umaya b?rak?yoruz.

Ad?m 3

?imdi gelelim yufkalara sürece?imiz yumurtal? kar???m? haz?rlamaya. Bunun için ç?rpt???m?z yumurtaya s?v? ya? ve sütü ekleyerek kar??t?r?yoruz. ?yice ç?rpt?ktan sonra üçgen böre?inizin yufkalar?na sürece?imiz kar???m haz?r demektir.

Ad?m 4

?imdi bir tane yufkam?z? kesmeden oldu?u gibi tamamen açal?m ve yar?s?na s?v? malzemeden sürelim ve yufkay? ikiye katlayal?m. ?kiye katlad?ktan sonra bu kez di?er tarafa do?ru tekrar katl?yal?m. Yani yufka dört kat olmu? olacak. Katlad?ktan sonra yufkadan 5cm geni?li?inde ?eritler keselim.

Ad?m 5

Kesti?imiz ?eritleri aç?p üzerlerinede tekrar s?v? malzemeden sürelim ve a?a??daki videoda gösterildi?i gibi üçgen ?eklinde saral?m. Üçgen börek nas?l sar?l?r yapamam diye hiç korkman?za gerek o kadar basit ki yapt?ktan sonra siz bile normal tepsi böre?inden çok daha basit oldu?unu dü?üneceksiniz.

Ad?m 6

Ard?ndan sard???n?z börekler ya?l? ka??t serdi?iniz f?r?nda tepsisine al?p üzerine yumurta sar?s? sürelim ve çörek otu serpelim. Art?k böreklerimiz pi?meye haz?r ?imdi sadece 200C f?r?nda 20-25 dakika pi?irmek kal?yor geriye. Ç?t?r ç?t?r muska ?eklinde ?spanakl? börekleriniz haz?r afiyet olsun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir