Ispana??n sa?l???n?za faydalar? aras?nda görü?te art??, sa?l?kl? tansiyon, güçlü kaslar, ya?la ilgili maküler dejenerasyonun önlenmesi, katarakt, atheroskleroz, kalp krizi, nörolojik faydalar, kemik mineralizasyonu, anti ülseratif ve anti kanser faydalar, cilt korumas?, sa?l?kl? fetüs geli?imi vard?r.

?çeri?indeki beta karoten, lutein ve ksanten nedeniyle görü? kalitesini artt?r?r. A vitamini eksikli?ini, göz ka??nmas?n?, göz ülserini ve kuru gözleri önler.

?çeri?indeki antioksidanlar sayesinde, serbest radikallerin zararl? etkilerini azalt?r. Potasyum, folat ve çe?itli antioksidanlar sayesinde sinir sistemine de faydal?d?r. Potasyum beyin sa?l???n?n da vazgeçilmez bir parças?d?r. Ayn? zamanda güçlü kaslar için de ?spanak çok önemlidir.

K vitamini içerdi?i için kemiklerdeki kalsiyumun saklanmas?na ve kemik mineralizasyonuna katk? sa?lar.

Manganez, bak?r, magnezyum, çinko ve fosfor, güçlü kemikler için önemlidir. Ispanak ayn? zamanda katarakt riskini azalt?r.

 

Midenin mukus zar?n? koruyarak gastrit olu?umunu önler.

 

?çindeki folat, fetüsün sinir sisteminin geli?mesi için önemlidir.Ispanakta pek çok antienflamatuvar bile?en vard?r. Vücut içindeki enflamasyonu azaltt??? için çok güçlü bir sebzedir. Güne?in zararl? ???nlar?na kar??, cildi korur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir