İşin Sırrı Sosunda: İsveç Köftesi

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Ana Yemekler » İşin Sırrı Sosunda: İsveç Köftesi

isvec-koftesi-tarifi

Ak?llara ?kea köftesi olarak da kaz?nan soslu ?sveç köftesini ço?umuz seviyoruz. Lezzeti et suyuyla haz?rlanan koyu sos kar???m?yla daha da artan bu tek at?ml?k köfteleri tüketmek hem ??k hem kolay.

Birkaç ufak de?i?iklikle y?llard?r kulland???n?z köfte harc?yla haz?rlayabilece?iniz ?sveç köftelerini sosuyla birlikte evinizde haz?rlayabilir, u?runa uzun yolculuklar yapmaktan vazgeçebilirsiniz.

Malzemeler
600 gram az ya?l? dana k?yma
1 adet yumurta
1 adet orta boy kuru so?an
1 di? sar?msak
2 dilim bayat ekmek içi
1/2 su barda?? süt
1/2 çay ka???? tuz
1/2 çay ka???? karabiber
1/2 çay ka???? kimyon
1/2 çay ka???? yenibahar

Köfteleri k?zartmak için:
4 yemek ka???? zeytinya??

Sosu için:
1 yemek ka???? tereya??
1 yemek ka???? un
1 yemek ka???? m?s?r ni?astas?300 ml. s?cak et suyu
2 yemek ka???? krema
1/4 çay ka???? tuz
1/4 çay ka???? taze çekilmi? tane karabiber

Pi?irme Önerisi
K?vam?n? ayarlamak ve köftelerin daha k?t?r bir hal almalar?n? sa?lamak için arzuya göre köfte harc?na 1 yemek ka???? kadar un ekleyebilirsiniz.Arzuya göre köfte harc?na incecik k?y?lm?? maydanoz da ekleyebilirsiniz.Süzdükten sonra sos yap?m?nda kulland???n?z k?zartma ya??na arzuya göre 1/4 çay barda?? beyaz ?arap ya da sirke ekledikten sonra çektirin ve di?er malzemeleri sonras?nda kat?p sosu haz?rlay?n. Tad? daha aromal? olacakt?r.Et suyunu et su tabletle (bulyon) haz?rlayabilir ya da ev yap?m? et suyu kullanabilirsiniz.Köfteleri, bol ve k?zg?n ya?da fritözde de k?zartabilirsiniz.

Nas?l Yap?l?r?
Kabuk k?s?mlar?n? ay?klad???n?z bayat ekmek içlerini küçük parçalara ay?r?n ve köfte harc?nda kullanmak üzere sütle ?slat?n. Kuru so?an ve sar?msa?? rendenin ince taraf?yla rendeleyin.

Köfteleri haz?rlamak için; az ya?l? dana k?ymay? derin bir kar??t?rma kab?na al?n. Yumurta, rendelenmi? kuru so?an ve sar?msak, sütte bekletilmi? bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon ve yenibahar? kat?n.

Tüm malzemeler özle?ene kadar yo?urdu?unuz köfte harc?ndan cevizden küçük olacak ?ekilde köfteler haz?rlay?n. Haz?rlad???n?z köfteleri buzdolab?nda en az 40 dakika kadar dinlendirin.

Köfteleri k?zartmak için zeytinya??n? geni? tabanl? bir tavada k?zd?r?n. Dolaptan ç?kard???n?z ?sveç köftelerini k?zg?n ya?da tavay? sallayarak k?zart?n.

Köftelerin her taraf?n?n tamamen k?zarm?? olmas? ve içlerinin pi?mesi önemli, bu nedenle k?zartma i?lemini orta ate?te gerçekle?tirin.

K?zartt???n?z köfteleri ya?lar?n? süzdürerek geni? bir servis taba??na al?n. Lezzetinden faydalanmak için sos yap?m?nda da kullanaca??n?z k?zartma ya??n? ayr? bir tavaya süzdürün.

Sos tavas?na tereya??n? aktar?n ve köpük köpük olana kadar k?zd?r?n. Unu ekleyip kokusu ç?kana kadar yakla??k 2 dakika kadar kavurun.

S?cak et suyunu azar azar ilave ettikten sonra m?s?r ni?astas?n? kat?n ve sosu topaklanmamas? için bir ç?rp?c? yard?m?yla kar??t?r?n.

Tuz, taze çekilmi? tane karabiber ve son olarak krema katt???n?z sosu k?s?k ate?te 2-3 dakika kadar pi?irdikten sonra k?zarm?? köfteleri ekleyin.

Sosuyla bulu?an ?sveç köftelerini servis tabaklar?na payla?t?rd?ktan sonra s?cak olarak bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle payla??n.

Servis Önerisi
Haz?rlad???n?z sosu servis taba??na ald???n?z köftelerin üzerine arzu etti?iniz kadar gezdirebilir, di?er et yemeklerinizde de kullanabilirsiniz.Servis taba??na ald???n?z ?sveç köftelerinin üzerine ince k?y?lm?? maydanoz ya da fesle?en serpi?tirdikten sonra da servis edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir