İki günde göbeğinizi eritecek mucize karışım!

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Sağlık » İki günde göbeğinizi eritecek mucize karışım!

Damak tad?n?za en uygun olan kar???m? seçip uygulamaya ba?layabilirsiniz. Her biri ya? yak?c?, vücuttaki ödemi at?c? özelliklere sahip kar???mlar… Göbek…

Damak tad?n?za en uygun olan kar???m? seçip uygulamaya ba?layabilirsiniz. Her biri ya? yak?c?, vücuttaki ödemi at?c? özelliklere sahip kar???mlar…
Göbek eriten yo?urtlu kür: 4 dal maydanoz ve 4 dal dereotunu incecik do?ray?n. Bir adet limonun suyunu ve 250 gram yo?urdu ekleyip iyice kar??t?r?n. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Göbek eriten naneli kür: 4 dal taze fesle?en ve 4 dal taze naneyi incecik do?ray?n. Bir adet limonun suyunu ve 250 gram yo?urdu ekleyip iyice kar??t?r?n. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Göbek eriten so?anl? kür: 1 dal taze so?an ve 4 dal taze naneyi incecik do?ray?p bir avuç semizotuyla kar??t?r?n. 250 gram yo?urdu ekleyip iyice kar??t?r?n. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Göbek eriten zencefilli kür: En iyi ya? yak?c? ve vücudu güçlendirici olarak bilinen zencefilli kür için aktardan her birinden 100 gram olmak kayd?yla zencefil, zerdeçal ve toz tarç?n al?p cam bir kavanozda kar??t?r?n. Gece uyumadan 3 saat önce bir kase yo?urda zencefilli kar??mdan bir tatl? ka???? ekleyip iyice kar??t?r?n ve yiyin. Bu harika kürü, haftada 2 kez uygulay?n. Gece uyumadan 3 saat önce ara ö?ün olarak tüketin.

Kürlerden fayda görmek için; Sak?n, göbe?im çabuk erisin diye her gün kür denemeyin, söyledi?imiz ?ekilde haftada 2 gün kullan?n. Her gün kullan?rsan?z vücudunuz al???r ve kürlere tepki vermez. Yak?lan ya?lar? vücuttan idrar ve terle atmak için günde 3 litre su içiniz. Göbek eritme ve kar?n ya?lar?ndan kurtulmak için i?e yarayan bu kürlerden fayda görmek için mutlaka yürüyü? veya egzersiz yapmal?s?n?z.

YA?LARI YAKAN BAHARATLAR;

ZENCEF?L: Bu aromatik baharat, mide rahats?zl?klar?nda yat??t?r?c? özellik ta??yor ama ayn? zamanda kilo da verdiriyor. Antioksidan yönünden zengin olan bu baharat, ac? biberde bulunan kapsaikin adl? bile?ik ile yüklü. Çal??malar, kapsaikin maddesinin metabolizmay? h?zland?rd???n? ve sonuç olarak da kalori yakt???n? gösteriyor. Metabolism dergisinde yay?mlanan bir ara?t?rma sonucuna göre, zencefil g?da termik etkisini art?r?r ve tokluk duygusunu destekler.

B?BER?YE: British Journal of Nutrition dergisinde yay?mlanan bir makaleye göre, biberiyede bulunan karnosik asit, açl?k kan ?ekeri seviyesini dü?ürerek kilo al?m?na s?n?r koyar. Açl?k kan ?ekeri, sekiz ila 12 saat yiyeceksiz kal?nd???nda (genellikle gece) ölçülen ?eker de?eridir. Bir ba?ka çal??maya göre, polifenol ve flanonoid bile?enlerini içeren biberiye Tip 2 diyabetle ilgili enzimlerin engellenmesine yard?m eder. Biberiye çay? zay?flamak isteyenlere oldukça fayda sa?lar.

ZERDEÇAL: Metabolizmay? uyar?c? bir hormon olan leptini kabul edebilirli?ini geli?tirir. Kilo vermeye yard?mc? olur.

PUL B?BER: Baharata ac? tad?n? veren kapsaikin maddesi, metabolizmay? h?zland?rmay? sa?lar. Negatif enerji dengesi artm?? ya? oksidasyonunu art?rarak vücudu daha fazla ya? yakmaya te?vik eder.image

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir