A ve B vitaminleri aç?s?ndan zengin olan ayva, k?? mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. ?eker oran? oldukça dü?ük olan meyve, ayn? zamanda insan? rahatlat?c? ve sakinle?tirici özelli?e sahip.

??te ayvan?n bilinmeyen daha faydalar?:

– Mide ve ba??rsaklar? güçlendirir.

– ?shali kesmekte etkilidir ama fazla yenildi?i takdirde kab?zl??a neden olmaktad?r.

– Karaci?er tembelli?ini giderir.

– Kan? temizler.

– Çarp?nt?ya iyi gelir.

– Öksürü?e kar?? faydal?d?r.

– Cildi temizler, t?rnaklar? güçlendirir.

– Cinsel gücü art?r?r.

– Varisleri önler.

– ?drar yolu iltihaplar?n?n iyile?mesini sa?lar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir