Hamur işi tüketimi zayıfları daha çok zayıflatıyor

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Diyet » Hamur işi tüketimi zayıfları daha çok zayıflatıyor

hamur_isi_tuketimi_zayiflari_daha_cok_zayiflatiyor-0

Hamur i?i ve tatl? kilo ald?rmaz
Kilo alamayanlara hep, “Kilo problemi olanlar?n yapt??? gibi tatl?, hamur i?i g?dalar? çok yersen kilo al?rs?n” derler. Bu g?dalar, kilolu ki?ilerde kilo almalar?na neden oldu?u gibi, zay?flar? da daha çok zay?flat?r. Zay?f olan ve kilo almak isteyenler, göbeklerinde, kalça ve basenlerinde orant?s?z ya? istemiyorlar ki. Zay?flar sa?l?kl? dokulara sahip olmak ve normal bedende sa?l?kl? görünmek istiyorlar. Bu nedenle zay?f ve kilo almak isteyen ki?ilerin de tatl?dan, hamur i?i g?dalardan ve gece geç saatte yemek yemekten vazgeçmeleri gerekiyor.

14334985140-95889400

Sa?l?kl? kilo alman?n 10 püf noktas?
1- Sabah mutlaka erken kalk?p doyurucu bir kahvalt? yap?n. Kahvalt?da ekmek ve hamur i?i g?dalar? azalt?p peynir, yumurta, zeytin, ye?illik ve çerez yiyin.

14334987120-28600200

2- Kahvalt?n?z da beslenmek için çay yerine süt veya meyve suyu için.

3- Kahvalt? ve ö?len yemek aras?n? en az saat aral?kl? tutun. Bu süre içerisinde sindirim sisteminizi tekrar çal??t?racak, çi?nenip yutulan bir besin maddesi yemeyin. Ara ö?ün sindirim sistemini bozar.

4- Ö?len vücudunuzu besleyecek ve güçlendirecek yemekleri seçin. Ekmek, makarna, pilav ve tatl?lardan uzak durun.

5- Vücudunuzu ideal ölçülere ta??mas? için onu dolgunla?t?racak, ya? ve kas dokular?n? olu?turacak g?dalar? sabah ve ö?len yemelisiniz. Ak?am yedi?iniz g?dalar bu i?lemde kullan?lamaz. En geç güne? batana kadar bu g?dalar? yemi? olman?z gerekiyor.

6- Ak?am üzeri güne? batmadan önce ya kahvalt?l?k veya yemek olan bir ö?ün daha yemelisiniz.

7- Ak?am yatmadan önce gündüz yediklerinizin sindirimi ve vücudunuzun yap?lanmas? için mutlaka hareket etmeli veya hafif bir egzersiz içeren bir spor yapmal?s?n?z.

8- Gece erken uyuyup vücudunuzun yap?lanmas? için gerekli olan hormon üretimine olanak sa?lamal?s?n?z. Unutmay?n tüm çocuklar gece büyür.

9- Ak?am güne? batt?ktan sonra sak?n meyve, çerez veya salata türü yiyecekleri yemeyin.

10- Tatl? iste?i azald?ysa, aralarda ac?km?yor ve kendinizi enerjik hissediyorsan?z; mutlaka her çocu?un büyüdü?ü gibi siz de kilo alarak ideal beden ölçülerine ula?maya ba?lad?n?z demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir