GÜZELYURT

Home » Gezilecek Yerler » GÜZELYURT

K?br?s adas?n?n kuzeybat?s?nda bulunan Güzelyurt turunçgil bahçeleriyle çevrili ad? gibi güzel bir yerle?im birimidir. Çok verimli topraklar? bulunan Güzelyurt’ta portakal, greyfurt, karpuz, kavun ve çe?itli sebzeler yeti?tirilmektedir. Turunçgillerin ço?u ihraç edilmekte, bir k?sm? ise meyve suyu yap?larak içerde tüketilmekte ve gene meyve suyu olarak ihraç edilmektedir. Lefko?a’n?n 74 km uza??nda gene adan?n kuzeybat?s?nda bulunan Lefke’de Güzelyurt gibi turunçgilleriyle tüm dünyada ünlü bir kentimizdir. Su kaynaklar? ve toprak sayesinde verimli bahçelerinde dünyan?n en lezzetli turunçgilleri yeti?tirilmektedir. Güzelyurt ve Lefke’de görülebilecek önemli turistik yerlerden baz? seçmeler ?unlard?r:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir