GÜZELYURT DOĞA VE ARKEOLOJİ MÜZESİ

Home » Gezilecek Yerler » GÜZELYURT DOĞA VE ARKEOLOJİ MÜZESİ

Güzelyurt merkezinde, St. Mamas Manast?r?’n?n hemen yan?nda yer alan bu müze, 1974’de olan Bar?? Harekât?ndan sonra aç?lan ilk müzedir. Önce Metropolit olarak kullan?lan bu bina, 1974 sonras? Eski Eserler ve Müzeler dairesine tahsis edilir. Gereken düzenleme ve tadilat i?leri yap?ld?ktan sonra, Müze 1979 y?l?nda ziyarete aç?l?r.

?ki katl? olan Müze iki bölümden olu?maktad?r. Alt katta Do?a bölümü yerle?mekte. Burada, K?br?s’ta görülen ve göçmen ku?lar, hayvan türleri, y?lanlar, böcekler, Akdeniz’de olan bal?k türleri ve adan?n yap?s?nda olan ta? çe?itleri sergilenmektedir. Üst kattaki Arkeolojik bölümünde ise Neolitik Ça?’dan Ortaça?’a kadar eski eserler sergilenmektedir. 1980 y?l?nda Salamis’te bir turist taraf?ndan denizde tesadüfen bulunan ve M.Ö 2 yüzy?lla tarihlenen iki geyik heykeli ve 68 cm boyunda Artemis heykeli, Soli Antik Kenti kaz?lar?nda bulunan paha biçilmez birçok eserler de Güzelyurt Do?a ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir