C vitamini Bak?m?ndan Zengin Bir Meyve Olan Kivinin Faydalar?

– Grip, nezle gibi so?uk alg?nl?klar?na iyi geliyor.

– Kanser hastal?klar?na yakalanmay? önlüyor.

– Antioksidan özelli?inden dolay? kanser çe?itlerini önlüyor

– Lif oran? fazla oldu?umdan kab?zl??? önlüyor.

– Tansiyon ve kolesterol dü?ürüyor.

– Çe?itli  kanser önleyici özelli?e sahip.

– Kan inceltici etkiye sahiptir.

– K?lcal damar yap?s?n? kuvvetlendirir.

– Kandaki ya? düzeyini dü?ürür.

– Kan bas?nc?n? düzenler.

– Kalp ve damar sa?l??? için önemlidir.

– Göz sa?l???n? korur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir