Gülbeşeker ve Güllü Tuz

Home » Dünya Mutfağı » Türk Mutfağı » Gülbeşeker ve Güllü Tuz

gulbeseker-tarifi-696x477

Gülün tad? kadar t?p tarihindeki yerine dikkati çeken Prof. Ayten Alt?nta? gülbe?eker yapmay? da tarif ediyor. Gül zaman? yap?p sonra ilaç niyetine günde bir ka??k da alabilirsiniz, yapt???n?z yemeklere katmak için de kullanabilirsiniz.

1 kap gül yapra?? (s?k? s?k? bast?r?lm??),
2 + 1 kap ?eker
Kullanaca??n?z gülün ilaçlanmam?? olmas?ndan emin olman?z gerekir. Kokusu yo?un olan okka gülü veya Isparta gülü gibi bir gül seçin. Gül yapraklar?n? ?eker ile iyice ovun. Kapakl? cam bir kap veya geni? a??zl? bir kavanoza koyun ve 20 gün kadar arada kar??t?rarak güne?li bir yerde bekletin. Bu süre zarf?nda hava almas? için kavanoz veya kab?n a?z?na tülbent de ba?layabilirsiniz. 20 günün sonunda 1 kap ?eker daha ilave edin ve kar??t?r?n. Bir 10 gün kadar daha güne?te bekletin. Sonras?nda ???k almayan kaplarda serin bir yerde bekletmenizde yarar var. Y?l boyu ?ifa niyetine bir ka??k tad?ml?k keyfine var?n.

Güllü Tuz

Geçti?imiz hafta Londra’da uzun zamand?r beklenen bir lokanta aç?ld?. May Fair otelindeki Quince (Ayva) adl? lokantan?n ?efi Silvena Rowe Bulgaristan kökenli, Bulgar bir anne ve Türk baban?n k?z?. Gül diyar?ndan geldi?ini yemeklerinde de belli ediyor ve tatl?dan tuzluya her yeme?ine bir gül dokunu?u konduruyor. Mutfa??nda Osmanl? kültüründen çok etkilendi?ini söyleyen Silvena’dan Gülbe?eker’in tam tersine yemeklere gül kokusu katmak için bir ‘Tuz’ tarifi seçtim.

1 adet kokulu pembe gül,
2 çorba ka???? tur?uluk tuz.
Gül yapraklar?n? tuz ile ovalay?n ve mutfak havlusuna yay?n. Ovalama i?lemi kar???m macunla?ana kadar de?il, gül yapraklar?n? hafifçe ezecek ve tuz kristalleri gülün rengini alacak kadar olmal?d?r. Bir iki gece böylece bekletin ve kuruyup fazla neminin uçmas?n? sa?lay?n. Kar???m nemini çekip kuruyunca kullanmadan önce tuzu hafifçe dövüp inceltebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir