Yeşil Turunç Macunu

Home » Portfolio » Yeşil Turunç Macunu

YE??L TURUNÇ MACUNU

Ye?il halde ve ceviz büyüklü?ündeki turunçlar kesilir. Tencereye konup kaynat?l?r. Kaynarken içine az da karbonat at?l?r. Kaynad?ktan sonra önce d?? kabu?u soyulur. Sonra ya özel bir aletle ya da çay ka????n?n sap? ile içi ç?kar?l?r. ?çi su dolu bir kaba konur. Suyu her gün de?i?tirilir. Bu sekiz gün devam eder. Sekizinci gün ç?kar?l?p ek?ili suya konur. ?ki saat bekletildikten sonra her elli turunca bir okka ?eker konur. ?ki saat da ?ekerde bekletildikten sonra k?s?k ate?te kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. So?uduktan sonra içine ek?i s?k?l?r ve birkez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.