Yeni Dünya Macunu

Home » Portfolio » Yeni Dünya Macunu

Yeni Dünya Macunu

Olgunla?maya yüz tutmu? iri yeni dünyalar al?n?r. Önce çekirdekleri ç?kar?l?r. Sonra kabuklar? soyulur. Bir okka yeni dünyaya bir okka ?eker konur. ?ki saat bekletildikten sonra kaynamaya b?rak?l?r . ?çine yar?m da limon s?k?l?r. Özlenince kavanozlara konup kald?r?l?r. Gerektikçe al?n?p misafirlere ikram edilir.