Üzüm Şırası

Home » Portfolio » Üzüm Şırası

ÜZÜM ?IRASI

Malzemeler:
5 kilo üzüm=1 kilo üzüm suyu
1 çorba ka???? beyaz toprak (havara)

Haz?rlan???:
Üzümleri s?k?n ve posay? iyce ay?rmak için suyunu süzün.Üzüm suyunu büyük bir tencereye al?n.Beyaz topra??(havaray?) beyaz renkte ve topra?? geçirmeyecek bir kuma?a koyun ve iyce ba?lay?n.Tenceredeki üzüm suyunu ekleyin ve kaynat?n.Köpüklenmeye ba?lay?nca ka??k ile köpü?ünü al?n ve köp?ü bitebe kadar kaynat?n.Ate?ten al?n ve ve kuma? içerisinde kaynayan üzüm suyuna ekledi?imiz beyaz topra?? tencereden ç?kar?n.??ra so?uyuncaya kadar aç?k havada dinlendirin.So?uyan ??ray? ince bir kuma?tan süzerek ba?ka bir kab?n içerisine koyun ve buzdolab?nda saklay?n.
Not:Üzüm ??ras? Üzüm Sucu?u yapmak için kullan?l?r.