Turunç Çiçeği Macunu

Home » Portfolio » Turunç Çiçeği Macunu

Turunç Çiçe?i Macunu

Turunç çiçekleri toplan?r. Çiçe?in yaln?z taç yapraklar? al?n?r. Yeterince yaprak birikince bire bir ?eker al?n?p akide yap?l?r. Yani her kadeh çiçe?e bir kadeh ?eker al?n?r. Bir kapta akide hafitçe kaynarken bir kapta da su kaynar. Bir ba?ka kapla ise ek?ili su vard?r. Turunç çiçekleri, kaynayan suya at?l?r. Biraz solunca (beyazl?klar?n? kaybetmeden) kevgirle al?n?p ek?ili suya at?l?r.

Birinci i?leri bittikten sonra ek?ili sudaki çiçekler azar azar kaynayan akidenin içine at?l?r ve yava?ça kar??t?r?l?r. Bu kar??t?rma tüm çiçekler bitene kadar devam eder ve içine birazda ek?i s?k?l?r. K?vam?na gelince indirilip so?umaya b?rak?l?r. Kendi kokusu çok güzel oldu?u için ba?ka bir madde ilave edilmez. Kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.