Sini Gadmeri

Home » Portfolio » Sini Gadmeri

Sini Gadmeri

Malzemeler:
5 parça yufka
150 gr. Ceviz (iri dövülmü?)
225 gr tereya?? (kaymakya??)

?urup için
350 gr ?eker
500 ml su
bir iki damla limon suyu

F?r?n S?cakl???
240 C, gas yeri 9

Haz?rlan???:
?lk olarak ?urubu haz?rlar?z.Bunun için orta boy bir tencereye su ve ?eker konularak ?eker eriyene kadar kar??t?r?l?r.Sonra limon suyu konulur.Yüksek ate?te yava?ca kaynamas? sa?lan?r.Sonra alt? k?s?larak parlak bir ?urup olu?uncaya kadar pi?irilir.Bir kenarda so?umaya b?rak?l?r.
Yuvarlak bir f?r?n tepsisini ya?lar?z.Yufka yapraklar?n?n her kat?na eritilmi? tereya??n? bir f?rça yard?m?yla iyice süreriz.Oras?na iri dövülmü? ceviz koyarak rulo haline getirerek (gev?ek bir rulo olacak) f?r?n tepsisine ortas?ndan ba?layarak yuvarlak olu?turacak ?ekilde yerle?tiririz.(spiral ?ekilde).Kalan erimi? tereya??n? üzerine dökeriz ve hafifçe k?zarana kadar yakla??k 15-20 dk. kadar pi?iririz.
So?uk ?urubu s?cak hamura dökerek iyice çekmesini sa?lar?z.Dövülmü? f?nd?k-f?st?kla süsleyerek so?uk olarak servis yap?n?z.