Saura Mezesi

Home » Portfolio » Saura Mezesi

Saura Mezesi:

Küçük barbun bal?klardan yap?l?r. Özellikle Limasol bölgesine ait bir mezedir. Bal?klar temizlendikten sonra una bulanarak çok az ya?da k?zart?l?r ve kafes biçiminde a?a??dan yukar?ya do?ru dizilir. K?zd?r?lm?? ya? içerisine bal???n belendi?i undan bir ka??k al?n?p ya?a konur. Bu kar???ma lazmarin otu, sirke ve ezilmi? sarm?sak da ilave edilerek kar??t?r?l?r ve birlikte kaynamaya b?rak?l?r. ?yice kaynad?ktan sonra bal?klar?n üzerine dökülür ve bal?klar?n üzeri örtülür. Bekleme süresi ne kadar uzun olursa lezzeti de o kadar artar.