Salyangoz(Garavolli) Turşusu

Home » Portfolio » Salyangoz(Garavolli) Turşusu

Salyangoz (Garavolli) Tur?usu:

“Müslüman mahallesinde salyangoz sat?lmaz” denilse de K?br?sl? Türkler garavolliyi veya salyangozu bolca yemektedirler. Özellikle Karpaz Yar?madas?ndaki köylerde koç olarak bilinen iri büyük olan garavolliler (salyangozlar) tutulup yendi?i gibi ticareti de yayg?n olarak yap?lmaktad?r. Küçük olanlar? yenmemektedir. Hatta garavollileri yakalay?p evlerinin bahçesinde kümes yaparak besleyip zaman? veya mevsimi gelince de meze yap?p yiyenlerden söz edebiliriz. Garavolliler yakla??k sekiz dokuz çe?iti yap?l?rken tur?usu da özel yap?l?p yenmektedir. Salyangozlar 2-3 gün bir sepet içerisinde aç b?rak?larak temizlenmeleri sa?lan?r. Ondan sonra kaynat?larak kabuklar?ndan tek tek ç?kart?l?rlar. Kabuklar?ndan ç?kart?lan salyangozlar cam kavanozlar içerisindeki sirkeye at?l?r ve tur?u haz?rlan?r.