Portakal-Turunç-Greyfurt-Pergamut Macunu

Home » Portfolio » Portakal-Turunç-Greyfurt-Pergamut Macunu

Portakal-Turunç-Greyfurt-Pergamut Macunu

Tümü de turunçgillerden olan bu dört meyvenin kabuklan al?n?r. ?ç k?s?mlar?ndaki yumu?ak k?s?m b?çakla ay?klan?r. Asitli d?? k?s?m ise sürtecek (rende) ile rendelenir. Yedi gün su dolu bir kapta bekletilir ve suyu hergün de?i?tirilir. Sekizinci gün kirece yat?r?l?r . Kireçte bir gece kald?ktan sonra üç kez kaynat?l?r. Sonra limonlu suya yat?r?l?r. ?ki saat sonra ç?kar?l?p her elli parçaya bir okka ?eker konup k?s?k ate?te kaynat?l?r. K?vam?na gelince k?s?l?p so?umaya b?rak?l?r. Sonra içine az ek?i s?k?larak tekrar kaynat?l?r ve so?umaya b?rak?l?r. Kavanozlara konup saklan?r ve misafirlere ikram edilir.