Patlıcan Macunu

Home » Portfolio » Patlıcan Macunu

Patl?can Macunu
Patl?can bir yaz sebzesidir.De?i?ik renk, ?ekil ve boyda olan patl?can çe?itleri vard?r. Siyah – topak, siyah uzun, mor uzun, beyaz çizgili uzun, orta boy mor dolmal?k, boyu yar?m metreye bulan mor-çizgili ve 5-6 santim boyunda beyaz topak.
Patl?can macunu i?te bu beyaz topak patl?canlardan olur. Ancak ince patl?canlar?n henüz taze olanlar?ndan da yap?labilir. Macun yap?lacak patl?canlar al?n?p soyulur. ?ki saat ek?ili suda bekletildikten sonra kirece yat?r?l?r. Alt? saat olunca al?n?p iki kez kaynat?l?r. Sonra 50 patl?cana bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te kaynat?l?rken içine vanilya konur. ?ndirilip so?utulur. ?çine ek?i s?k?l?p tekrar kaynat?l?nca k?vam?na gelir. O zaman kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.