Patlıcan Kabak Kızartma

Home » Portfolio » Patlıcan Kabak Kızartma

PATLICAN KABAK KIZARTMA

Malzemeler(4 ki?ilik)
3 Adet Orta Boy Patl?can
3 Adet Orta Boy Kabak
1 Orta Boy Kase Süzme Yo?urt
2 Di? Sarm?sak
Tuz

Haz?rlan???:
Patl?canlar ve kabaklar iyice y?kan?r. Y?kand?ktan sonra patl?canlar?n kabuklar? ?erit halinde soyulur. Kabaklar ve patl?canlar kü küp do?rand?ktan sonra bir havlu üzerinde fazla sular? al?n?r. Tavaya s?v? ya? konur ve iyice ?s?nmas? beklendikten sonra ilk önce kabaklar daha sonra patl?canlar k?zart?l?r. K?zaran malzemeler bir kaba al?n?r ve so?umas? beklenir. Malzemeler so?uduktan sonra üzerine yo?urt, ezilmi? sarm?sak ve tuz ilave edilir ve iyice kar??t?r?l?r. Kar??an malzemeler bir servis taba??na al?n?r.