Patlıcan Ezme

Home » Portfolio » Patlıcan Ezme

PATLICAN EZME

Malzemeler(4 ki?ilik):
4 Büyük Boy Patl?can
1 Adet Dolmal?k K?rm?z? Biber
2 Di? Sarm?sak
1 Adet Limon
Zeytinya??
Tuz

Haz?rlan???:
Patl?canlar iyice y?kand?ktan sonra kabuklar? soyulmadan çatal yard?m? ile delikler aç?l?r ve f?r?nda közlenir. Patl?canlar?n iyice pi?ti?inden emin olduktan sonra folyoya sar?l?r ve bir süre bekletilir. Di?er yandan ayn? i?lem dolmal?k k?rm?z? biberler için de yap?l?r. Patl?can ve biberler so?uduktan sonra kabuklar? soyulur ve çok ince bir ?eklide do?ran?r. Do?ranan malzeme bir kaba al?n?r üzerine arzu edildi?i miktarda zeytinya??, limon ve ezilmi? sarm?sak ilave edilir. ?stenirse bu kar???ma ince do?ranm?? maydanoz da ilave edilebilir. Tüm malzeme bir servis taba??na al?n?r ve so?umas? için buzdolab?nda bir süre bekletilir.