Patates Bullez

Home » Portfolio » Patates Bullez

Patates Bullez

Malzemeler (4 ki?ilik)

1 bardak s?v? ya?, k?zartmak için

½ kilo bullez, ay?klanm?? ve ikiye bölünmü? (a?a??daki nota bak?n?z)

½ kilo orta boy patates, ay?klanm??, y?kanm?? ve ikiye bölünmü?

A??z tad?na göre limon

 

Haz?rlan???:

Derin bir tencerede ya?? ?s?t?n. Ya? ?s?n?nca bulezleri ve patatesleri ilave ederek, kapa??n? kapat?n ve ara ara kar??t?rarak, k?s?k ate?te pi?irin. Bullezler ve patatesler yumu?ay?nca kapa?? aç?p k?zarmaya b?rak?n. K?zaran patates ve bullezleri kevgirle ya?dan al?n. Üzerine limon s?k?p, k?zarm?? yumurta ve salata ile s?cak servis yap?n.

 

Not: Ay?klad?ktan sonra bullezleri y?kamay?n. Temiz bir peçete ile silin. Y?kamak pi?irmeyi olumsuz etkiler ve istenilen k?vam sa?lanamaz.