Padem(Badem) Macunu

Home » Portfolio » Padem(Badem) Macunu

Padem Macunu

Macunlar içinde ayr? bir yeri olan padem (badem) macunu en besleyici olan macun türüdür. Yap?l??? itina istedi?i için di?er macunlardan daha az yap?l?r. Yap?l??? ?öyledir:
Kuru iç bademler al?n?r. Kaynat?l?p kabuklan soyulur.Sadece beyaz k?s?mlar? kal?r. Bu beyaz k?s?m güne?e konup iyice kurutulur. Kuruduktan sonra un halinde ö?ütülür. ?çine dövülüp toz haline getirilmi? mezdeki de ilave edilir. Bu malzeme kaç ölçek ise, o kadar ?eker al?n?r. Yar?s? miktarda su al?n?p ?eker akide haline getirilir. Akide k?vam?na gelince dövülmü? badem azar azar akideye dökülürken ka??kla hep ayni yöne kar??t?r?l?r. K?s?k ate?te kar??t?rma i?lemi, badem bitene kadar devam eder. K?vam?na gelince so?umaya b?rak?l?r. Kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.
E?er kar??t?rma ters tarafa yap?l?rsa k?vam?na gelmez gev?ek olur.