Lalangı

Home » Portfolio » Lalangı

Lalang?

Malzemeler:
Çeyrek av Tav?an?
3 Su barda?? un
Yar?m çay ka???? tuz
1 tutam karabiber
1 tutam kimyon
alabildi?i kadar tav?an suyu

Haz?rlan???:
Tav?an güzelce ha?lan?p kemi?inden ayr?l?r. Kemi?inden ayr?lan tav?an eti tiftiklenerek, yine tav?an suyunda haz?rlanm?? olan mayal? hamurun içine kat?l?r. Bu safhadan sonra tuz, karabiber ve kimyonda bu harca ilave edilerek güzelce yo?rulur ve mayalanmaya b?rak?l?r. Mayalanman?n ard?ndan, lokma tatl?s?ndan biraz daha büyük olmak üzere, ba?parmak ve i?aret parma?? aras?ndan s?k?lan c?v?k hamur çorba ka????yla kesilerek, iyice k?zarm?? olan ya??n içerisine b?rak?l?r. ve alt, üst edilerek pi?irilir. Lalang?lar pi?irildikten sonra kevgir arac?l???yla servis taba??na al?n?r ve arzuya göre s?cak veya so?uk olarak ikram edilir.

Not: K?br?s’?n geleneksel yeme?i olan Lalang?, Bu lezzeti sofran?zda ister s?cak ister so?uk olarak sunabilirsiniz.