Kolokas

Home » Portfolio » Kolokas

Kolokas

Malzemeler:

1 kg Kolokas
750 gr. Kuzu eti (Kol K?sm?)
6 çorba ka???? ayçiçek ya??
3-4 dal kereviz sap?
1 çorba ka???? domates salças?
Yar?m Limon Suyu
Tuz
Karabiber
6-7 bardak su

Haz?rlan???:
Bir tencereye ya? konur, sudan geçirilmi? ve küçük parçalara ayr?lm?? etler ilave edilerek k?zart?l?r. Etler k?zart?ld?ktan sonra tencereden al?n?r. Yemeklik do?ranm?? kereviz saplar? ilave edilerek biraz soldurulur ve salça ilave edilir. Salça ve kereviz saplar? harmanland?ktan sonra etler tencereye konur. Su ve tuz ilave edilerek yakla??k yar?m saat kaynamaya b?rak?l?r. Bu arada kolokas?n üstü temiz bir bez ile silinip temizlenir, sonra kabu?u soyulur ve yine temiz bir bez ile silinir (Kolokas soyulduktan sonra y?kanmamal?, çünkü y?kanmas? pi?irmeyi olumsuz etkiler, istenilen k?vam sa?lanamaz) Soyulup temizlendikten sonra üstten ba?layarak lokma büyüklü?ünde parçalara ayr?l?r. Do?ranan parçalar tencereye ilave edilerek pi?meye b?rak?l?r. Pi?irildikten sonra servis taba??na al?n?r arzuya göre karabiber serpilerek yenir.

Not: K?br?s’?n geleneksel bir k?? yeme?i olan kolokas, adan?n çe?itli bölgelerinde yeti?tirilen patates türünde, iri yaprakl? ve suyu çok seven bir bitkidir. Bu bitkinin kökü geli?ir ve kolokas? olu?turur.