Kısır

Home » Portfolio » Kısır

KISIR

Malzemeler(4 ki?ilik)

2 Su Barda?? K?s?rl?k Bulgur

1 Yemek Ka???? Biber Salças?( Arzu Edilirse Tatl? Veya Ac?)

1 Yemek Ka???? Domates Salças?

1 Adet Orta Boy Domates

1 Di? Sarm?sak

Yar?m Demet Maydanoz

Yar?m Demet Taze Nane

Yar?m Demet Taze So?an

Korni?on Tur?u

Zeytinya??

1 Adet Limon

Nar Eki?isi Sosu ( Arzu Edilirse )

Marul

Tüm Malzemeyi Kar??t?rmak ?çin Geni? Bir Kap ( Sini )

 

Haz?rlan???:

?lk önce su kaynat?l?r. Bulguru kar??t?r?lacak olan kab?n içine al?n?r. Bulgur kaynat?lm?? su ile ?slat?ld?ktan sonra üzeri kapat?lmas? gerekir pi?mesi için, ve bir süre bekletilir. Bulgurun pi?mesi beklenirken ayn? kab?n ba?ka bir kö?esinde biber salças?, domates salças?, pul biberi, ezilmi? sarm?sak ve küçük do?ranm?? domates birbirine yedirlir ve bulgura kar??t?r?l?r. Parmak yard?m? ile tüm malzeme iyice kar??t?r?l?r. ?yice kar??t???ndan emin olununduktan sonra, kar???ma arzu edildi?i miktarda zeytin ya??, nar ek?isi       ( bulunmazsa limon da yeterli olacakt?r ), limon suyu tuz ve karabiber ilave edilir. Maydanaz, taze nane, taze so?an ve korni?on tur?u ince do?rand?ktan sonra, arzu edilirse ayn? ?ekilde birkaç yaprak ince do?ranm?? marul da ilave edilerek tüm malzeme kar??t?r?l?r. Servis taba??na al?n?r ve kenarlar?na kalan marullar dizilir.