Kiraz Macunu

Home » Portfolio » Kiraz Macunu

 

Kiraz Macunu

Kiraz macunu yapmak için sar? renkli oldu?u halde halk aras?nda “beyaz kiraz “veya “macun kiraz?” ad? verilen kiraz al?n?r. Önce çekirdekleri ç?kar?l?r. ?ki saat kadar kirece konur. Ç?kar?l?p bol su ile y?kan?r. Sonra biraz kaynat?l?p suyu dökülür. So?umaya b?rak?l?r. Bir saatlik bir dinlendirmeden sonra bir ölçek kiraz, bir ölçek ?eker konup üzeri örtülür. Bir saat da öyle bekletildikten sonra içine vanilya ve renk maddeleri de konup k?s?k ate?le kaynat?l?r. K?vam?na gelince indirilip so?utulur. Kavanozlara konup saklan?r ve gere?inde al?n?p misafire ikram edilir.