Kıbrıs Rostosu

Home » Portfolio » Kıbrıs Rostosu

K?br?s Rostosu

Malzemeler (4 ki?ilik):
800 gram süt danas?,
50 gram sadeya?,
1 bardak üzüm sirkesi,
birkaç ba? karanfil,
birkaç parça dövülmemi? tarç?n,
üç – dört di? sar?msak, 1 ba? so?an,
1/2 bardak zeytinya??,
yeteri kadar tuz ve karabiber.

Haz?rlan???:
Süt danas?n?n but taraf?ndan bir parça al?n. Bunun türlü yerlerini ince ve sivri bir b?çakla delerek bu deliklere tarç?n, karanfil ve sar?msak parçalar?n? yerle?tirin. Eti bir güvece yerle?tirin ve üstüne, sirke döktükten sonra eti vakit vakit çevirerek bu salamurada bir gün dinlendirin. Bir tencereye rendelenmi?so?an?, sadeya?? ve yar?m bardak zaytinya??n? koyup kab? ate?e oturtun. So?anlar? iyice ölünceye kadar kar??t?rarak kavurun. So?anlar iyice pembele?ince bir gün salamurada dinlendirilmi? eti iyice süzdükten sonra tencerenin içinekoyun. Tuzlay?p biberledikten sonra her yan?n? iyice pembele?inceye kadar kavurun.
Etin her yan? iyice k?zar?nca tencerenin a?z?n? bir ya? kâ??d?yle örtüp kâ??d?n üstüne tencerenin kapa??n? kapat?n ve eti vakit vakit çevirerek birbuçuk saat hafif ate?te pi?irin.
Et iyice pi?ince (Bunu anlamak için çatal? ete bat?r?n?. Kolayl?kla batarsa pi?mi? demektir) bunu servis taba??na al?n. Dilim dilim kestikten sonra salças?n? üstüne dökün. Servis taba??n?n çevresini de püre patatesle veya sote edilmi? bezelyeyle süsledikten sonra servis yap?n.