Kereviz Turşusu

Home » Portfolio » Kereviz Turşusu

Kereviz Tur?usu

Kerevizi/kereviz K?br?s’ta k?? mevsiminde yeti?en bir sebzedir.Yaprak k?s?mlar? yenir. Mart ay?n?n ikinci yar?s?nda tohuma kalkar. Nisan ay?ndan sonra da kartla??r ve yenmez. Mart sonunda yani kartla?madan kesilen kerevizler iyice y?kan?r. Yakla??k be? cm. boyunda parçalar halinde kesilir. Kaynayan suya at?l?p iki dakika bekletilir. Sonra ç?kar?l?r ve süzülmeye b?rak?l?r. Tur?unun konaca?? kavanozlar haz?rlan?r. Kereviz parçalar? kavanozlara düzenli olarak yerle?tirilir. Üstüne sirke dökülür. Kerevizleri örtecek seviyeye gelince üzerine bir yemek kas??? da tuz ilave edilerek kavanozun a?z? s?k?ca kapan?r. ?ki hatta onbe? gün sonra tur?u yenme?e haz?rd?r. ?htiyaç duyuldu?u zaman ç?kar?l?r ve üzerine karaya? dökülerek yenir.