Kaz Ayağı Turşusu

Home » Portfolio » Kaz Ayağı Turşusu

Kaz Aya?? Tur?usu

Do?ada kendili?inden yeti?en ve uzun deneyimlerden sonra faydal? olduklar? anla??lan bitkilerden de tur?u yapar K?br?sl?lar. Bu do?al bitkilerin bilhassa dördü çok önemlidir.
Rumlar?n mangallo, Türklerin gaz aya?? dedikleri bitki, bir k?? bitkisidir. Asl?nda bir tür dikendir.Ancak Mart ay? sonuna kadar dikenleri ç?kmaz. ??te taze oldu?u bu mevsimde toplanan bitkiler sar? ve art?k yapraklar?ndan ay?klan?r. Olu?mu? dikenler varsa onlar da kesilip at?l?r. Bir iki gün buru?maya b?rak?l?r. Sonra kaynar suya at?l?p iki dakika bekletilir, Ç?kar?l?p süzüldükten sonra kavanozlara yerle?tirilir. Üzerini örtecek kadar sirke dökülür ve bir ka??k da tuz eklenir. On be? gün içinde yenecek duruma gelir. Üzerine kara ya? dökülerek yenir.