Karpuz Macunu

Home » Portfolio » Karpuz Macunu

Karpuz Macunu

Kabu?u kal?n olan karpuz dilimleri al?n?r. D?? yüzeyleri ile yumu?ak olan iç k?s?mlar? soyulur. Kesilen parkalar bir gece kirece yat?r?l?r. Sonra, iki kez kaynat?l?r. Elli parça karpuza bir okka ?eker konup iki saat bekletilir. K?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. Kaynarken içine vanilya ve renk konur. So?umaya b?rak?l?r. ?çine ek?i s?k?ld?ktan sonra bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.