İncir Macunu

Home » Portfolio » İncir Macunu

?ncir Macunu

Henüz olgunla?mam?? incirler toplan?p soyulup su dolu bir kaba konur.Sekiz gün boyunca sular? de?i?tirilir. 8?inci gün dört kez kaynat?l?p sular? dökülür. Sonra alt? saat kirece yat?r?l?r. Kireçten ç?kar?l?nca ?i?le ortadan delinip karanfil konur ve ek?ili suya at?l?r. Ek?ili sudan ç?kar?l?nca yüz incire bir okka ?eker konup dinlendirilir. Bu dinlendirme alt? saat sürer. K?s?k ate?te kaynat?l?r . K?vama gelince so?umaya b?rak?l?r. Ek?i ilave edilerek ikinci kez kaynat?l?nca art?k olmu? demektir. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.