Hurma Macunu

Home » Portfolio » Hurma Macunu

Hurma Macunu

K?br?s’ta pek yayg?n olan hurman?n çe?itleri vard?r. Bu çe?itlilik renk, ?ekil ve büyüklük bak?m?ndand?r. Macun hurmas? çok iri olan hurma türüdür. Hurma macunu i?te bu hurmadan yap?l?r.
Al?nan hurmalar soyulur. Bunlar yetkin ama tatl?la?mam?? haldedir. Bu hurmalar soyulup kirece yat?r?l?r. Ac?l?klar? olmad??? için üç saat yeterlidir. Kireçten ç?kar?l?nca ortadan delinip içine kavrulmu? badem veya karanfil konur ve limonlu suya at?l?r. ?ki saat bekletildikten sonra yüz hurmaya bir okka ?eker konup k?s?k ate?te kaynat?l?r. ?ndirilip so?utulduktan sonra ikinci kez limon ilavesi yap?larak kaynat?l?r. So?uyunca misafirlere ikram edilir.