Golifa

Home » Portfolio » Golifa

Golifa

Malzemeler
1/2 kilo ha?lanm?? bu?day (125 gram ha?lanmam?? hali)
100 gram kabuksuz iç badem
2 adet nar
100 gram kuru üzüm
1 fincan kavrulmu? susam
4 çorba ka???? bal
1 çay ka???? tuz
?steyenler için taze nane
Yar?m portakal rendesi ve suyu
Bu?day? bir gece önceden oda s?cakl???nda suya koyup ?i?irin. Ola ki bunu unuttuysan?z biraz daha uzun pi?irmeniz gerekecek, sorun de?il. Sonra ocakta pi?irmeye koyun. Bu?day?n cinsine göre de?i?mekle birlikte yakla??k bir saat kadar kaynat?n. Yani içinde taneler benliklerini korusun fakat sertlikleri gitmi? olsun. Sonra sudan ç?kar?p iyice süzün. Hala suyu kal?r, s?ca??yla buharla?mas? yetmezse ka??t havluyla suyunu alabilirsiniz. Böylece bu?day?n sonradan ekleyece?iniz tatlar? iyice içine çekebilmesini sa?lam?? olacaks?n?z. Bu i?lemi yaparken bir taraftan da ku? üzümlerini s?cak suda ?i?irin. Kavrulmam?? bademleri de üç dakika s?cak suda tutun ve kabuklar?n? soyun. S?cak suda bekletmek kabuklar? rahatça soyulabilecek k?vama getirir. Susam?n?ysa tavay? hafif hafif çevirerek kavurman?z gerekiyor, burada dikkat edin bir anda rengi dönebilir. Tüm malzemeleri verili? s?ras?yla ekleyin ve tatl? tatl? kar??t?r?n. Kar??t?r?rken narlar? ve bu?day tanelerini zedelememek laz?m. Klasik tariflerin birço?unda bal ve tuz yok, yerine anason ve tarç?n var. Bu da golifan?n görünümünü daha çok topra?a benzetiyor. O tatl? da tuzlu da olmayan tad?, sanki topra??n o tarafs?zl???n? ifade ediyor gibi. Bu ?ekilde de inan?lmaz sa?l?kl? bir at??t?rmal??a dönü?üyor.
Burada önemli olan bunu yapt?ktan en az iki saat sonra yemeniz çünkü bu?day?n içine tatlar ancak nüfuz edip tam tad?na ula??yor. Nane, tarç?n gibi eklentiler de hiç fena olmaz.