Girdama Turşusu

Home » Portfolio » Girdama Turşusu

Girdama Tur?usu:

       Deniz kenarlar?nda yeti?en bir bitkidir. Bitki toplan?r. Sonra su ile iyice y?kan?p tuzundan ar?nd?r?l?p tepsermesi için bir yere yay?l?r. ?yice tepserdikten (kuruduktan)  sonra cam kavanoz içerisine konur ve üzerine de sirke dökülüp kavanoz kapat?lr. Sonra da tur?u olur.