Etli Enginar Dolması

Home » Portfolio » Etli Enginar Dolması

Etli Enginar Dolmas?

Malzemeler:
2 adet enginar
150 gram k?yma
4 yemek ka???? pirinç
1 adet so?an
1 adet domates
1 tatl? ka???? domates salças?
1 tatl? ka???? biber salças?
1 di? sar?msak
1 tatl? ka???? nane
1 çay ka???? yenibahar
Zeytinya??
Karabiber
Tuz

Haz?rlan???:
So?an, domates, sar?msak robotta çekilir. Y?kanm?? pirinç, salçalar, baharatlar ve k?yma eklenerek kar??t?r?l?r. Enginarlar?n saplar? dik durmalar?n? sa?layacak ?ekilde kesildiktikten sonra, yapraklar?n aras? iyice y?kan?r. Göbe?inde bulunan ince yapraklar el yordam? ile kopar?l?r, iç k?sm? ka??kla oyularak temizlenir ve k?zg?n ya?da k?zart?ld?ktan sonra ?ç malzeme el yordam? ilgezdirilir. 50 dakika kadar orta ate?te pi?irilir. S?cak servis yap?l?p elle yenilir.