Elma Macunu

Home » Portfolio » Elma Macunu

Elma Macunu

K?br?s’ta boyu bir metreyi geçmeyen çok dall? bir elma a?ac? türü vard?r. Çok say?da meyve verir. Fakat meyveleri ceviz büyüklü?ündedir. Buna “Macun Elmas?” denir. Erkenci bir tür oldu?u için May?sta sarar?r. ??te bu sararma durumuna varmadan önce yani olgunla?madan kesilen macun elmalar? soyulur, ortas?ndaki çekirdekli k?sm? da oyulur.

Bu duruma getirilen elmalar, kirece yat?r?l?r. Alt? saat kirece yat?r?ld?ktan sonra al?n?p üç kez kaynat?l?r. Üçüncü kezden sonra (limonlu) ek?ili suya konup üç saat bekletilir. Oyulan yerlere karanfil konur. Sonra elli elmaya bir okka ?eker konup alt? saat bekletilir. K?s?k ate?le k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. So?uduktan sonra ek?i suyu ilavesiyle bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konup saklan?r. Misafirlere ikram edilir.