Domates Macunu

Home » Portfolio » Domates Macunu

Domates Macunu

Henüz olgunla?mam?? ye?il domatesler al?n?p soyulur. Soyulan domatesler sönmü? kirece konur (yat?r?l?r) alt? saat bekletildikten sonra ç?kar?l?p kaynat?l?r. Üç kez kaynat?ld?ktan sonra ç?kar?l?p limonlu suya konur, ile saat bekletildikten sonra elli domatese bir okka ?eker konur. Alt? saat dinlendirildikten sonra k?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. Birkaç saat bekletildikten sonra limon s?k?larak bir kez daha kaynat?l?r. So?uyunca kavanozlara konur. Misafirlere ikram edilir.