Çitlenbit Turşusu

Home » Portfolio » Çitlenbit Turşusu

Çitlembit Tur?usu:

Do?adaki tabii olarak yeti?en çitlembit bitkisinin taze filizleri toplanarak iyice y?kan?r. Kurutulduktan sonra sirkeye at?larak tur?usu yap?l?r.