Cikla Turşusu

Home » Portfolio » Cikla Turşusu

Cikla Tur?usu:

Boz renkte, gagas? sivri, böcek ve karar?p yere dü?en zeytinleri çokça yiyen bir cins göçmen ku?. Tur?usu da di?er ku?lar gibi kurulur.