Çiçek Lahanası

Home » Portfolio » Çiçek Lahanası

Çiçek Lahanas?

Malzemeler (4 ki?ilik)
1 orta boy çiçek lahanas?, y?kanm?? ve çiçek çiçek ayr?lm??
Su
½ bardak zeytinya??
250gr k?yma veya parça et
1 küçük so?an, ince do?ranm??
1 çorba ka???? domates salças?
A??z tad?na göre tuz ve limon suyu

Haz?rlan???:
Orta boy bir tencereye çiçeklerin üstünü örtecek kadar su koyun, orta ate?te ha?lamaya b?rak?n. 10 dakika kaynad?ktan sonra suyunu süzün. Orta boy bir tavada zeytinya??n?n yar?s?n? ?s?t?n ve çiçekleri iyice k?zart?n, K?zaran çiçekleri derin bir tencereye s?ralay?n. Daha sonra, temizledi?iniz tavada ya??n di?er yar?s?n? ?s?t?n ve k?ymay? veya etleri k?zart?n. So?an? da ilave edip birkaç dakika daha k?zarmaya devam edin. Salçay? da ekleyerek 5 dakika daha k?zart?n. Haz?rlad???n?z kar???m? tencerenin içindeki çiçeklerin üzerine iyice yay?n. Son olarak tuz, limon suyu ve üstünü tamam?yla örtmeyecek ?ekilde su ekleyin. Ara ara hafifçe kar??t?rarak, 30 dakika daha, k?s?k ate?te, yeme?in suyu akideleninceye kadar pi?irin. Yo?urt ile s?cak servis yap?n.