Ceviz Macunu

Home » Portfolio » Ceviz Macunu

Ceviz Macunu

K?br?s’a özgü ceviz orta büyüklükte olur. Bu büyüklük bir kahve fincan? büyüklü?ündedir. Ceviz meyveleri 20 Nisan – 10 May?s tarihleri (yakla??k olarak) aras?nda tazeliklerinin son dönemlerindedir. Bu tarihten sonra sertle?irler. ??te bu dönemde kesilen cevizler al?n?p soyulur. Temiz ve su dolu bir kaba konur. Sekiz gün süre ile su hergün de?i?tirilir. Bu i?lem ac?l?klar?n gitmesini sa?lar. Sekizinci günün sonunda bir ?i? al?n?p cevizler tam ortalar?ndan delinir ve söndürülmü? kirecin içine konur. Bu i?lem genellikle gece yap?l?r ve sabah erken kireçten al?n?p dört kez kaynat?l?r. Dördüncü kezden sonra limonlu suya konur. Birkaç saat da limonlu suda bekletildikten sonra al?n?p delinen yerlere ya kavrulmu? iç badem, ya karanfil ya da her ikisi de konur. Bu i?lem bittikten sonra her yüz cevize bir okka ?eker (yakla??k bin üçyüz gr.) konup cevizler örtülür. Alt? saat bekletilir, (dinlendirilir). Alt? saatin sonunda k?s?k ate?te, özlenene kadar kaynat?l?r. Bu son kaynamada yeterince limon suyu ilave edilir. Limon suyundan ?erbet yap??kan?ms? bir özellik al?r. Bu özelli?i macunu uzun süre korur.
Ceviz macunu, misafirlere ikram edilir.