Cacık

Home » Portfolio » Cacık

CACIK:
Malzemeler(4 ki?ilik)
3 Veya 4 Adet Orta Boy Salatal?k
1 Orta Boy Yo?urt ( Arzu Edilirse Süzme Yo?urt Kullan?labilir )
2 Veya 3 Di? Sarm?sak
Bir Tutam Tuz
Zeytinya??

Haz?rlan???:
Salatal?klar iyice y?kand?ktan sonra kabuklar? soyulur. Daha sonra bir rende yard?m? ile rendelenir ve çukur bir kaba al?n?r. Üzerine yo?urt sarm?sak ve tuz ilave edildikten sonra tüm malzeme iyice kar??t?r?l?r. Salatal?k su b?rakt???ndan tercihen süzme yo?urt kullan?l?rsa k?vam? daha iyi olacakt?r. Kar??an malzemeler bir servis kab?na al?n?r ve arzuya göre üzerine ince do?ranm?? taze nane ve biraz zeytinya?? gezdirilir.