Bumbar

Home » Portfolio » Bumbar

Bumbar

Malzeme:
1 adet koyun Bumbar? (ba??rsak)
1’er adet domates ve so?an
250 gr dana k?ymas?
2 kadeh pirinç
Bir tutam maydanoz
salça
Sirke
1 çay ka???? tuz
Çok az karabiber

Haz?rlan???:
K?br?s’a özgü bir ba?ka nefis dolma çe?idi bumbard?r. Asl?nda bu yemek Türkiye’de de farkl? ?ekillerde biliniyor. Bumbar?n geçmi?i yüzlerce y?la dayand??? söylenir. Türkiye’de kumbar veya mumbar olarak isimlendirilen bu yeme?e K?br?s’ta bumbar denilir. Örne?in Ege yöresinde bumbar?n içerisi ac? biber doldurularak yap?l?r. Do?u Anadolu ve özellikle Güneydogu Anadolu bölgesinde kuzu ba??rsa??n?n içi özel olarak haz?rlanm?? bulgur ile doldurularak pi?irilir. Anla??laca?? gibi bumbar, gerek ismi gerekse yap?l???yla yöresel farkl?l?klar gösterir.
Kimileri ya?da k?zart?r kimileri f?r?nda
K?br?s’ta ise bumbar ?öyle yap?l?yor: Ba??rsa??n içi ve d??? ?l?k suyla iyice y?kan?r ve sirkede 30 dakika bekletilir. Maydanoz küçük küçük k?y?l?r. Pirinç y?kan?r. Domates ve so?an küçük küçük do?ran?r. K?yma, pirinç, maydanoz, karabiber ve tuz çukur bir tabakta kar??t?rarak iç malzeme haz?rlan?r. ?ç malzeme geni? a??zl? bir huni yard?m? ila ba??rsa?a doldurulur. Ba??rsak 10 cm aral?klarla iplikle sosis ?eklinde ba?lan?r. Bu ?ekilde haz?rlanan bumbar bir tencereye konulup 20 dakika kaynat?l?r. Bumbar bir tepsinin içerisine yerle?tirilir ve daha sonra da f?r?na konulur. Baz?lar? ise bumbar? 10 cm aral?klarla ba?lad??? yerlerden keserek k?zg?n ya?l? bir tavada her taraf? pembele?inceye kadar k?zart?r.
Kimileri, bumbar? kaynat?rken ç?kan suya bulgur pilav? da yapar. Bu suyla pi?en pilav?n lezzeti de bir ba?ka olur.