Ayva Macunu

Home » Portfolio » Ayva Macunu

Ayva Macunu

Ayva bir sonbahar meyvesidir. ?yi geli?mi? bir ayva meyvesi 300 gram civar?ndad?r. Yani 3 veya 4 ayva bir kilodur. Ek?imsi tatl? bir lezzeti vard?r.
Olgunla?m?? ayvalar al?n?p soyulur. Sonra dört e?it parçaya ayr?larak, çekirdekli k?sm? at?l?r. Her yönüyle temizlenen ayva dilimleri ek?ili suya at?l?r. Bir saat kadar bekletildikten sonra iki okkaya bir buçuk okka ?eker konup k?s?k ate?te k?vam?na gelinceye kadar kaynat?l?r. So?umaya b?rak?l?r. Sonra limon s?k?larak tekrar kaynat?l?r. Bu kez so?utulup kavanozlara konur ve misafirlere ikram edilir.