Ayrelli

Home » Portfolio » Ayrelli

Ayrelli ( ku?konmaz ) k?? mevsiminde, ?ubat ay?ndan itibaren ovalarda ç?kmaya ba?layan bir sebze türüdür. Düz ovalarda bulunur ve toplanmas? ve bulunmas? oldukça zahmetli bir sebzedir. Günümüzde marketlerde de bulunabilecek olan ayrelliyi temin etmek çok zor de?ildir.
Malzemeler(4 ki?ilik)
1 Ba? Ayrelli
4 Yumurta
2 Yemek Ka???? S?v? Ya?
2 Yemek Ka???? Zeytin Ya??
Haz?rlan???:
Ayrelliler y?kand?ktan sonra ucundan ba?layarak, sap? boyunca 3-4 cm uzunlu?unda parçalar halinde elinizle k?r?l?r. Kolayca k?r?lan yerine kadar devam edilir böylece en taze k?s?mlar? kalm?? olur. Tüm ayrelli bu ?ekilde ay?kland?ktan sonra, tavaya s?v? ya? ve zeytin ya?? konur. Tavaya ayrelliler ilave edilir ve pi?irilir. Arzu edilirse ayrellilere yumurta da ilave edilebilir. Servis taba??na al?n?r ve limon e?li?inde servis edilir.